En tofoldig redegørelse for implikationerne af Nietzsches filosofi: Første del tilstræbende en fuldkommen loyalitet overfor den tænkning som herremoralen implicerer; anden del forholdende sig kritisk diskuterende til Nietzsches filosofi.

 

Anders H. Klitgaard

SpecialeprÝven
Aarhus Universitet

Vintereksamen 1992/93

Spring over de indledende bemærkninger og gå direkte til specialets bedste del!

Start helt fra begyndelsen